Thursday, 15 September 2011

Revisjon revisjon revisjon!

Syng det med meg, alle sammen!

http://hollylisle.com/index.php/Workshops/one-pass-manuscript-revision-from-first-draft-to-last-in-one-cycle.html

No comments:

Post a Comment