Friday, 17 June 2011

Korrektrulesing* etter midnatt

Det er virkelig ikke en god idé å lese korrektur på en NaNoWriMo-fortelling etter midnatt. For det første fanger du mest sannsynlig ikke opp halvparten av feilene du gjorde. For det andre skjer det lett at du leser om hvordan Robin Hood knuser et vindu med en stol, og denne monologen oppstår:

"Hva? Pokker, pokker, pokker! De hadde jo ikke glassvinduer på trettenhundretallet! Hadde de stoler på rommene? Ah, fokk it! Jeg liker glassvinduer. Jeg beholder glassvinduene. Muligens med en fotnote hvor det skal stå at vil du ha en historisk korrekt fortelling, så leser du ikke Robin Hood. Hah! Problem løst!"

Før du leser videre og det neste som skjer er at Robin Hood snubler i lissene sine...**

(* Skrivefeilen her er ikke gjort med vilje, men jeg kunne ikke dy meg fra å beholde den.)

(** Kanskje overflødig å si det, men de hadde ikke lisser på trettenhundretallet. De hadde tepper. Han snubler nå i ett teppe.)

ETA: Beste feilen så langt: en av de fredløse takker alle vinklene fordi han overlevde, istedenfor englene han skulle takket (angles - angels).

1 comment: