Saturday, 11 October 2014

Personlighetstester og hovedpersoner

Nå er jeg av typen som mener at personlighetstester som denne er noe svada, men det er ganske interessant å "la" hovedpersonen i romanen jeg skriver for øyeblikket svare på dem. Mest fordi kommentarene de kommer med ofte er ganske avslørende.


"As a rule, do you proceed only when you have a clear and detailed plan?"

Scarlet: Yes.

Me: Really? What was your "clear and detailed plan" when you threw yourself at the enemy despite being outnumbered and practically unarmed.

Scarlet: I had a clear and detailed plan: attack.