Sunday, 4 August 2013

Språkkyndig

Det startet med noe så enkelt som å ville gi hovedpersonen min et nytt navn. Så hvorfor sitter jeg nå og googler steder hvor jeg kan lære meg latin?

Spesielt siden jeg fant en god grunn til å bruke dårlig latin på alle navnene jeg måtte endre.

"Faeles. It's supposed to mean cat. My father gave us all nick names in Latin, as he knows the language."

"But cattus..."

"I said he knew Latin, not that he was any good at it."

No comments:

Post a Comment