Sunday, 27 November 2011

NaNoWriMo - rekorder

Årets rekorder:

Flest ord på 15 minutter: 943 ord

Dag med flest ord skrevet: 30. November - 6 246 ord

Max skrivemøter på en uke: 3 møter

Dagen jeg hadde skrevet 50k: 27. November

Ord skrevet mellom 1. og 30. November: 60 133

No comments:

Post a Comment